Aktuelt

 
December 2018
Lokalgruppeinfo nr. 9 kan ses her
 
 
 
Maj 2017
 
 
 

Turlister

Aktuel turliste er blevet dikteret af virksomheden, uden lokalgruppens/TPOs mellemkomst.
 
Du skal derfor rette henvendelse til din lokale leder, såfremt du ønsker en kopi.
 

Lokalaftaler

Bemærk, at gældende lokalaftaler er gyldige indtil d. 3. februar 2019.
 
Herefter bortfalder aftalerne, med mindre en ny aftale er blevet indgået mellem virksomheden og DJ.
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde d. 19.09.2018. Referat herfra kan ses her...   
 

Arbejdstidsregler

Hæfte ver. 3 er her...
 
 
 
 

Lokalgruppen Aarhus

 
 

Holdansøgning

Bestyrelsen forestår ikke holdindplacering længere. Du skal derfor rette henvendelse til virksomheden, såfremt du ønsker at skifte hold.

Lokalgruppen

Lokalgruppemøde 2019
 
Der indkaldes til lokalgruppemøde torsdag d. 7.2.2019 kl. 11.00 i Jernbanernes Idrætsforening Århus' lokaler.
 
Dagsorden er ophængt på stuen.
 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før lokalgruppemødets afholdelse, jf. vedtægternes § 4 stk. 6

AMIR

De lokale arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus er:
Helle Hvidkjær og Flemming Parmo Petersen.
 
De varetager arbejdsmiljøområdet på depotet.
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne har observatørstatus i bestyrelsen, men virksomheden giver ikke længere fri til dette arbejde.
 
Lokalgruppebestyrelsen arbejder dog stadig tæt sammen med AMIR. 
Lasse Thorsøe  | lath@dsb.dk